มุมผ่อนคลายกับหนังโป๋จีนไต้หวันฮ่องกงคลาสสิค ยุค70-90 หมวดA

มุมผ่อนคลายกับหนังโป๋จีนไต้หวันฮ่องกงคลาสสิค ยุค70-90 หมวดA
มุมผ่อนคลายกับหนังโป๋คลาสสิค

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

หนังจีน CATIII หมวดA(HK) 100 เรื่อง รวมหนังภาคต่อ วิธีสั่งซื้อ / ราคา

List รายการหนัง A(HK) มากกว่า 100 เรื่อง
A(HK-017) 1-3Lover (1992)
Size. 849 MB / ดราม่า / โรแมนติก / ต่อสู้
A(HK-018) Exodus from Afar (1998)
Size. 704 MB / ดราม่า / ลึกลับ

A(HK-019) Iron Sister (1999)
Size. 689 MB / ดราม่า / โรแมนติก

A(HK-020)  Lust For Love Of A Chinese Courtesan (1984)
Size. 357 MB / ดราม่า / โรแมนติก


  


A(HK-021) Part Time Lady (1994)
Size. 3.17 GB / ตลก / โรแมนติก (ราคาพิเศษ 50 บาท)
A(HK-022) A. Lustful. Night (1993) 
Size. 435 MB / ดราม่า / โรแมนติก
A(HK-023) Behind the Pink Door (1992)
Size. 1.79 GB / ดราม่า / โรแมนติก / ต่อสู้
A(HK-024) Madame Bamboo (1991) 
Size. 494 MB / ดราม่า / โรแมนติก
A(HK-025) Sex and the Emperor (1994)
Size. 702 MB / ดราม่า / โรแมนติก
A(HK-026) Spike Drink Gang (1995)
Size. 648 MB / ตลก / โรแมนติก 

A(HK-027) Ancient Chinese Whorehouse (1994)
Size. 1.1 G/ ตลก / โรแมนติก

A(HK-028) Cash on Delivery (1992)
Size. 409 MB / ดราม่า / โรแมนติก


A(HK-029) Chinese Erotic Ghost Story (1998)
Size. 1.54 GB / ตลกแฟนตาซี / โรแมนติก
  A(HK-030) Daughter of Darkness (1993)
Size. 857 MB / ระทึกขวัญ / ดราม่า / โรแมนติก
A(HK-031) Lover of the last empress (1995)
Size. 1.36 GB ดราม่า / โรแมนติก
A(HK-032) Girl Gang (1993)
Size. 989 MB โรแมนติก
A(HK-033) modern girls (1993)
Size. 614 MB ดราม่า / โรแมนติก
A(HK-034) Angel Delight (1992)
Size. 930 MB ตลก / โรแมนติก A(HK-035) Comfort Women (1992)
Size. 656 MB สงคราม / ดราม่่า / โรแมนติกA(HK-036) Temptation Summary (1990-1991) ภาค1-2
Size. 1.50 GB, 1.48 Gตลก / โรแมนติก / ต่อสู้
 โปรดระบุภาคด้วยคับไม่งั้นจะให้ ภาค1A(HK-037) The Story of Lady Sue (1992)
Size. 255 MB ดราม่่า / โรแมนติก
A(HK-038) Devil Angel  (1995)
Size. 1.03 GB ดราม่่า / โรแมนติก

A(HK-039) Raped By an Angel (1993-2000) ภาค1-5
Size. 701,700,699,644,520 MB ต่อสู้ / โรแมนติก / ดราม่า
 โปรดระบุภาคด้วยคับไม่งั้นจะให้ภาค1คับ 

 A(HK-040) Sexy Palace (1993)
Size. 721 MB / โรแมนติก
A(HK-041) the demon wet nurse (1992)
Size. 620 MB / โรแมนติก ดราม่่า
A(HK-042) Sensual Pleasures (1978)
Size. 697 MB / โรแมนติก ดราม่่า
A(HK-043) Rebekah (1996)
Size. 608 MB / โรแมนติก ตลก
A(HK-044) Woman in Lust (1993) (ลองรักไม่รู้จักอิ่ม)
Size. 797 MB / โรแมนติก ดราม่่า / ตลก
A(HK-045) China Dolls (1992)
Size. 701 MB / โรแมนติก ดราม่่า
A(HK-046) Evil Instinct (1997)
Size. 882 MB / โรแมนติก ระทึกขวัญ 
A(HK-047) Queen of Underworld (1991)
Size. 418 MB / โรแมนติก ดราม่า
  
   


A(HK-048) The Other side of Dolls (1993)
Size. 635 MB / โรแมนติก / ตลก
A(HK-049) Another Piece Of Romance (1996)
Size. 923 MB / โรแมนติก / ตลก
A(HK-050) Body Lover (1993)
Size. 851 MB / โรแมนติก / ต่อสู้

    


A(HK-051) Beauty 's. Evil.Roses. (1992)
Size. 699 MB / ดราม่า / ต่อสู้ / ลึกลับ
A(HK-052) Beauty Of The Haunted House (1998)
Size. 571 MB / ดราม่า / ตลก / ลึกลับ 
A(HK-053) China Girls-Gai diem (1993)
Size. 685 MB / ดราม่า / ตลก
A(HK-054) Her Temptation
Size. 697 MB / โรแมนติก
A(HK-055) Passion Unbounded (1995)
Size. 1.13 GิิB / ดราม่า / ตลก
A(HK-056) All Over the World (1992)
Size. 549 MB / ตลก
A(HK-057) Basic Impulse (1992)
Size. 697 MB / ดราม่า / ตลก
A(HK-058) My Pale Lover (1993)
Size. 687 MB / ดราม่า

  


A(HK-059) Un for getful Holiday (1992)
Size. 1.31 GB / ตลก

A(HK-060) Gigolo Club (1993)
Size. 1.36 GB / ตลก 


  


A(HK-061) Brother of Darkness (1994)
Size. 646 MB / ดราม่า

A(HK-062) Romance of the West Chamber (1997)
Size. 818 MB / ตลก

A(HK-063) The Six Devil Women (1996)
Size. 894 MB / ดราม่า

A(HK-064) Picking Up Girl (1994)
Size. 756 MB / ตลก
A(HK-065) jin ping
Size. 335 MB / เรทX
A(HK-066) Wai.Romance (1994)
Size. 1.36 GB / ตลก / ดราม่า
A(HK-067) WaiConfession of a Concubine (1976)
Size. 1.77 GB / ตลก / ดราม่า

A(HK-068) 1941 Hong Kong on Fire (1994)
Size. 0.9 GB / ดราม่า
A(HK-069) Bed Companions (1988)
Size. 1.38 GB / ตลก
A(HK-070) Smile Again (1985)
Size. 1.50 GB / ดราม่า / ตลก


A(HK-071) False Lady (1992)
Size. 661 MB / ตลก
A(HK-072) Devil’s Woman (1996)
Size. 616 MB / ดราม่า / ลึกลับ
A(HK-073) Water Margin Heroes’ Sex Stories (1999) (นาฏลีลาแห่งรัก) พากย์ไทย
Size. 1.87 G/ ตลก / ดราม่า

A (HK-074) Stooges In HongKong (1992)
Size. 682 MB / ตลก
A(HK-075) Ghost's Love (1993)
Size. 682 MB / ตลก / ลึึกลัับ
A(HK-076) Sleeping With 2 Sisters (1993)
Size. 682 MB / ตลก
A(HK-077) Golden Lotus (1991)
Size. 670 MB / โรแมนติก
A(HK-078) Key To Fortune (1992)
Size. 679 MB / ท่องเที่ยว / กึ่งสาระคดี
A(HK-079) Sex flower (1994)
Size. 580 MB / ดราม่า / ความรัก
A(HK-080) Spiritual Love (1992 )
Size. 574 MB / ตลก / สยองขวัญ / ความรัก

A(HK-081) The Wild Girls (1993)
Size. 711 MB / ตลก / สยองขวัญ / ความรัก
A(HK-082) Spirit of Love (1993)
Size. 2.24 GB / โรแมนติก / ลึกลับ
A(HK-083) Tender Feeling (1996) (ซูฉี)
Size. 675 MB /บันทึกลับ ซูฉี

A(HK-084) Naked Body Spirit (1999) (ซูฉี)
Size. 348 MB /บันทึกลับ ซูฉี

  


A(HK-085) The Complicated Raping (1993)
Size. 553 MB / ตลก
A(HK-086) Ghost Story Of Kam Pin Mui (1991)
Size. 553 MB / ตลก / ลึกลับ / สยองขวัญ
A(HK-087) Four Beautiful Amorous Ghost (1994)
Size. 424 MB / ตลก / ลึกลับ / สยองขวัญ
A(HK-088) Fatal Desire (1998)
Size 700 MB / ต่อสู้ / สืบสวน / ตลก
A(HK-089) Amazing Stories (1994)
Size 946 MB / ดราม่า / ลึกลับ
A(HK-090) Hong Kong Night Guide (1997)
Size 437 MB / กึ่งสาระคดี / ตลก
A(HK-091) The Eternal Evil of Asia (1995)
Size 697 MB / ลึกลับ / ตลก
A(HK-092) Hidden Passion (1991)
Size 1.46 GB / ดราม่า / โรแมนติก
A(HK-093) House Eros (1990) (ผีกัดคุกสาวแตก)
Size 414 MB / สยองขวัญ / ลึกลับ / ตื่นเต่น / ดราม่า

  


A(HK-094) Raise the Red Lantern (1991) (ตํานานรักในหอแดง)
Size 7.77 GB / ประวัติศาตร์ / ดราม่า (ราคาพิเศษ 50 บาท)
  


A(HK-095) Pretty Woman (1991)
Size. 3.82 GB / โรแมนติก / ตลก (ราคาพิเศษ 50 บาท)
A(HK-096) That's Adultery (1975)
Size 1.36 GB / โรแมนติก
A(HK-097) Boo check tian (บูเช็คเทียน ภาคพิเศษ)
Size 726 MB / โรแมนติก / เรทX
A(HK-098) Liu Chai Ghost Story (1993)
Size 256 MB / ตื่นเต่น / ดราม่า / ลึกลับ

A(HK-099) Viva Erotica  (1996)
Size 697 MB / ดราม่า / โรแมนติก / ตลก


  


A(HK-100) Seeding Of A Ghost (1983)
Size 730 MB / ตื่นเต่น / ดราม่า / ลึกลับ